Naujienos

                      Nuo 2018 m. vasario mėn. Palangos švietimo pagalbos tarnyboje, pradės veikti 6 – 7 METŲ VAIKŲ  KONSULTAVIMO GRUPĖ. Grupinius užsiėmimus ves Palangos švietimo pagalbos tarnybos psichologė Eglė Deksnienė.

                      Jeigu matote prasmę, kad Jūsų 6-7 m. vaikui būtų pravartu lankyti grupę, prašau dėl pirminės konsultacijos kreiptis telefonu 846040106, 862096165 arba el. p. info@palangosspt.lt iki sausio 26 d. Registracija būtina. Į grupę priimama daugiausia 6 vaikai.

6-7 METŲ VAIKŲ  KONSULTAVIMO GRUPĖ

Grupės yra tarsi izoliuotas mažas pasaulis, kuriame galima suvokti kaip elgiamės ir išbandyti naujus elgesio būdus. Darbas grupėse labai tinka vaikams, kuriems reikia išlaisvinti socialinius sugebėjimus, užslopintus jausmus. Sudarydami sąlygas tai atlikti saugios rizikos zonoje, eksperimentuojant su vadovais bei bendraujant su bendraamžiais, vaikams padėsime atrasti ir pakeisti tai, kas trukdė šiam natūraliam procesui.

Vertingiausias grupinio darbo aspektas yra grupėje vykstantys procesai. Tai, kaip vaikai patiria vienas kitą, kaip reaguoja ir bendrauja  grupėje, atskleidžia, kokiu būdu jie bendrauja už grupės ribų. Grupė – tai vieta, kur vaikas gali suvokti, kaip jis bendrauja su kitais, išmokti prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ir išbandyti naujus elgesio būdus. Be to kiekvienas vaikas turės galimybę sužinoti, kad ir kiti vaikai turi panašių jausmų ir problemų. Grupė turi būti vieta, kur vaikai gali pasitikėti, kur nepraleidžiamas nei vienas skaudus dalykas. Kai vaikas gali laisvai išreikšti savo emocijas, mintis ir nuomonę, kai žino, jog psichoterapeutas ir vaikai jį palaikys, vaikas stiprėja.

Taigi lankyti grupę pataria pats psichologas, jeigu mato būtinybę asmeninės terapijos metu, stebėdamas vaikų elgesį darželyje, analizuodamas pedagogų pastebėjimus. Patys tėvai gali kreiptis į psichologą tada, kai mato jog vaikas turi elgesio, emocijų sunkumų, pvz. sunkiai užmezga ryšį, pasireiškia agresyvumo protrūkiai, nenori bendrauti, jaučiasi vienišas, stebimas padidintas jautrumas, baimės, nerimas, ypač grupė naudinga vaikams, kurie užsidarę, nereiškia jausmų arba tėvai mano, kad juos reiškia netinkamais būdais, vaikams, kuriems pasireiškia fiziniai simptomai (šlapinimasis į lovą, tikai, pilvo, galvos skausmai ir kt.). Tokiems vaikams ypač svarbu suteikti galimybę išreikšti jausmus.

 Grupės tikslas

Stiprinti vaikų vidines galias bei atkurti emocinę pusiausvyrą.

Grupės uždaviniai

1. Išlaisvinti užblokuotą vaiko potencialą, mokyti įžvelgti savo stipriąsias puses, atrasti resursų, stiprinti pasitikėjimą savimi;

2.Mokyti vaikus pastebėti, suvokti jausmus bei  naujų jausmų išraiškos būdų;

3. Mokyti kurti visaverčius ryšius su bendraamžiais;

4. Lavinti nesmurtinio bendravimo įgūdžius.