Naujienos

Palangos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai kovo mėnesį dalyvavo seminare „Motyvuojantis kūno kultūros užsiėmimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Patarimai pedagogui praktikui“. Seminarą vedė Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos prezidentė, Kauno lopšelio-darželio “Klevelis” kūno kultūros mokytoja ekspertė Audronė Vizbarienė.

Ikimokyklinis amžius – tas atskaitos taškas nuo kurio pradeda formuotis vaiko gebėjimai, įgūdžiai ir įpročiai, tame tarpe ir sveiko bei fiziškai aktyvaus gyvenimo nuostata. Ikimokyklinio ugdymo pedagogo vaidmuo čia yra labai svarbus, nes vaikas darželyje praleidžia vidutiniškai 10 valandų per dieną, o 2 kartus per savaitę vykstantys kūno kultūros užsiėmimai nepatenkina Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojamos dienos fizinio aktyvumo normos. Todėl ikimokyklinio ugdymo pedagogai turi planuoti ir kitas veiklas, atsižvelgdami į šią rekomendaciją.

Seminaro metu pedagogai buvo supažindinti su kūno kultūros organizavimo formomis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, buvo parodyta kaip kūrybiškai planuoti ir modeliuoti užsiėmimų turinį, siekiant visapusiško vaikų lavinimo ir fizinio aktyvumo skatinimo tikslų.