Dvasinės kultūros fakultetas

Dvasinės kultūros fakultetas

PALANGOS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA
PALANGOS TREČIOJO AMŽIAU UNIVERSITETAS
DVASINĖS KULTŪROS FAKULTETAS  2016-2017 m.m.

Pažymėjimo Nr.

Vardas, pavardė

D14-1

SEDLECKAS ROMUALDAS

D14-2 AUŽELIENĖ NIJOLĖ
D14-3 NAVOGRECKIENĖ GRAŽINA
D14-4 BARKAUSKIENĖ ZITA
D14-5 BALČIŪNAS JULIUS
D14-6 BENETIENĖ VIRGINIJA
D14-7 BIKNEVIČIENĖ BIRUTĖ
D14-8 BUDREIKIENĖ DANUTĖ
D14-9 BUDRIENĖ GENĖ
D14-10 BUDRIENĖ VIDA
D14-11 BUKAUSKIENĖ EMILIJA
D14-12 ČĖSNIENĖ SIGITA
D14-13 DAUGNORIENĖ ADELĖ
D14-14 DMITRIJEVA JELENA
D14-15 DUMBRIENĖ SONĖ
D14-16 GELUMBICKIENĖ GRAŽINA VLADISLAVA
D14-17 GRABYTĖ VIDA
D14-18 JANUŠKIENĖ VIDA
D14-19 JUŠKEVIČIENĖ BIRUTĖ
D14-20 KALVINSKIENĖ ONA
D14-21 KAMINSKIENĖ JŪRATĖ
D14-22 KAVOLIENĖ STEFANIJA DALIA
D14-23 LIACHOVIČIENĖ MARIJONA
D14-24 MAŽEIKIENĖ ONA
D14-25 MAKAUSKIS RYMANTAS
D14-26 MAKULAVIČIENĖ RAMUTĖ
D14-27 MARTINKIENĖ DALIJA
D14-28 MATULIONIENĖ VIDA
D14-29 MAZRIMIENĖ BIRUTA
D14-30 ŠABLICKAS SIGITAS
D14-31 MIKUŽIENĖ REGINA
D14-32 MOCKUVIENĖ BIRUTĖ
D14-33 MORKŪNIENĖ IRENA
D14-34 NORVILAITĖ GENUTĖ
D14-35 PARGALIAUSKIENĖ BIRUTĖ
D14-36 PELDIENĖ LIAVONTINA
D14-37 PLANKIENĖ ALDONA
D14-38 PROTIENĖ SVETLANA
D14-39 RĖPŠIENĖ MILDA
D14-40 SAVICKIENĖ ONUTĖ ROŽĖ
D14-41 STONIENĖ VALERIJA
D14-42 STRIKIENĖ KONSTANCIJA
D14-43 TIREVIČIENĖ GENĖ
D14-44 TRINKAUSKIENĖ DALIA
D14-45 VAIČIENĖ GRAŽINA
D14-46 VAIČIENĖ RIMA
D14-47 VYGONTIENĖ ONA-ZITA
D14-48 TAMKEVIČIENĖ MARIJA ALEKSANDRA
D14-49 VAITKUVIENĖ IRENA
D14-50 STŪRIENĖ VIOLETA
D14-51 ALKAUSKIENĖ VIRGINIJA
D14-52 VĖBRIENĖ ZOSĖ
D14-53 VIGELIENĖ STASĖ
D14-54 VISKONTIENĖ ALMA
D14-55 ŽĄSYTIENĖ BIRUTĖ
D14-56 ŽILINSKIENĖ ONA
D14-57 ŽILIUKIENĖ IRENA
D14-58 ŽILIUVIENĖ GEMA
D14-59 ŽIULIENĖ REGINA
D14-60 ŽUKEVIČIENĖ ELENA
D14-61 ŽUKEVIČIUS JONAS
D14-62 GRIKPIDIENĖ UNDINĖ
D14-63 DAUKŠIENĖ FELICIJA
D14-64 RIMKEVIČIENĖ BIRUTĖ
D14-65 TREIGYTĖ RERESĖ
D14-66 KARVELYTĖ ANGELĖ
D14-67 BALČIŪNIENĖ ALDONA
D14-68 PEREDELSKII ALEKSANDR
D14-69 DIRSIENĖ DANUTĖ
D14-70 RUMBAUSKIENĖ LEONORA
D14-71 ONA FREIMANIENĖ
D14-72 MIKELSKIENĖ JOVITA

D14-73

GEDVILIENĖ GALINA

Vasario 16-osios g. 6, Palanga