Kraštotyros ir turizmo fakultetas

Kraštotyros ir turizmo fakultetas

PALANGOS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA
PALANGOS TREČIOJO AMŽIAU UNIVERSITETAS
KRAŠTOTYROS IR TURIZMO FAKULTETAS  2016-2017 m.m

Pažymėjimo Nr. Vardas, pavardė
K14–1 ALEKSAITĖ KUPRELIENĖ VIKTORIJA
K14–2 ALMINAITĖ MATUTIENĖ MARIJA
K14–3 APALAINIENĖ ELEONORA DANUTĖ
K14–4 BAGDONIENĖ NIJOLĖ
K14–5 BALAIŠIENĖ ALDONA
K14–6 BALIŪNIENĖ ELENA
K14–7 BALSIENĖ JŪRA ELENA
K14–8 BALTMIŠKIENĖ VIRGINIJA
K14–9 KNIUKŠTIENĖ MARIJA
K14–10 BAUŽIENĖ STANISLAVA
K14–11 BARKAUSKIENĖ BIRUTĖ
K14–12 BELOZARAVIČIENĖ DANUTĖ
K14–13 BENDERIENĖ RŪTA
K14–14 BENIUŠIENĖ IRENA
K14–15 VOGEL DANGUOLĖ
K14–16 NARMONTIENĖ IRUTĖ
K14–17 BOGDELIENĖ DANUTĖ
K14–18 BUTKIENĖ ELENA
K14–19 ČEPULIENĖ RAMUTĖ
K14–20 ČEPULIENĖ ZITA
K14–21 DAILIDIENĖ DARINA
K14–22 DAUTARTIENĖ DANUTĖ
K14–23 DERMEIKIS VYTAUTAS EDVARDAS
K14–24 DERMEIKIENĖ ZITA
K14–25 DOBRANSKIENĖ BIRUTĖ
K14–26 DOKŠAS STANISLOVAS
K14–27 DOMARKIENĖ VALERIJA
K14–28 DRUNGIENĖ VIDA
K14–29 DRUNGILAS IGNAS VYTENIS
K14–30 DRUNGILIENĖ REGINA
K14–31 EŽERINSKIENĖ ZOFIJA
K14–32 GADILIAUSKIENĖ RAMUTĖ
K14–33 GALDIKAITĖ IRENA
K14–34 GEDVILIENĖ LINA
K14–35 GALDIKIENĖ IRENA
K14–36 GAPUTIENĖ DANGUOLĖ
K14–37 GARALEVIČIENĖ ELENA REGINA
K14–38 GEGIENĖ ROŽĖ
K14–39 GELŽINIENĖ REGINA
K14–40 GELŽINIS PRANAS
K14–41 GIRININKIENĖ NIJOLĖ
K14–42 HERZA ADELĖ
K14–43 IVANOVIENĖ REGINA IEVA
K14–44 JANULIENĖ EMILIJA
K14–45 JONIKIENĖ JADVYGA
K14–46 JONUŠIENĖ ZITA
K14–47 JUREVIČIENĖ  MARIJA DALĖ
K14–48 JURGILIENĖ ZITA
K14–49 JUSIENĖ BRONISLAVA
K14–50 KAIRIENĖ ELVYRA
K14–51 KAPČIENĖ NIJOLĖ
K14–52 KARČAUSKIENĖ ELENA
K14–53 KARDOKIENĖ ELENA
K14–54 KAUBRIENĖ IRENA
K14–55 KASMAUSKIENĖ PETRONĖLĖ
K14–56 KASTRICKIENĖ BIRUTĖ
K14–57 KAZLAUSKIENĖ JŪRATĖ
K14–58 KYZIKIENĖ RŪTA
K14–59 KUBILIENĖ VIKTORIJA
K14–60 KUBILIUS ADOLFAS JONAS
K14–61 KRISIUKĖNIENĖ MARIJA EUGENIJA
K14–62 LABŽENTIENĖ GRAŽINA
K14–63 LELIENĖ REGINA
K14–64 LILIENĖ SOFIJA
K14–65 SABALIENĖ DANUTĖ
K14–66 LUKAITIENĖ VIDA
K14–67 MAČIULAITIENĖ NIJOLĖ
K14–68 MALŪKIENĖ TERESĖ
K14–69 MARKAUSKIENĖ VALERIJA
K14–70 MASIULIS GERARDAS
K14–71 MASIULIENĖ VALENTINA
K14–72 MATEVIČIENĖ REGINA
K14–73 MAŽUTIENĖ IRENA
K14–74 MEMKUVIENĖ DANUTĖ
K14–75 MIKUTAITIS ALBINAS
K14–76 MIKUTAITIENĖ VANDA
K14–77 MOTIEJAUSKIENĖ AUGENIJA
K14–78 NAVICKAS ZENONAS
K14–79 NAVICKIENĖ BIRUTĖ
K14–80 NORVILIENĖ LIŪNĖ
K14–81 PAURIENĖ BIRUTĖ
K14–82 PASPIRGĖLIENĖ TERESĖ ALDONA
K14–83 PETKIENĖ ČESLAVA
K14–84 MIKLOVIENĖ NATALIJA
K14–85 VAIČIULIENĖ GRAŽINA
K14–86 PIEPOLIENĖ ALVYRA NIJOLĖ
K14–87 POCIENĖ JŪRATĖ
K14–88 PUSKORIENĖ LIUCIJA
K14–89 RALIŪGIENĖ DANUTĖ
K14–90 REINIKIENĖ ELVYRA
K14–91 RUKIENĖ REGINA
K14–92 SALDŪNIENĖ NIJOLĖ
K14–93 SAMAUSKAS PRANCIŠKUS
K14–94 SAVICKAS ALGIRDAS
K14–95 SAVICKIENĖ GIEDRĖ
K14–96 SESELSKIENĖ BIRUTĖ
K14–97 MONSTAVIČIENĖ VANDA
K14–98 STANAITIENĖ STASĖ
K14–99 STANIULIENĖ DANUTĖ
K14-100 STONČIUVIENĖ MILDA
K14-101 STEPONAVIČIŪTĖ NIJOLĖ
K14-102 STONKIENĖ VALENTINA
K14-103 STONKUS ANTANAS
K14-104 STRATKAUSKIENĖ VALENTINA
K14-105 STUOKIENĖ ZENAIDA
K14-106 ŠAKĖNIENĖ DANUTĖ ANGELĖ
K14-107 ŠEPUTIENĖ EUGENIJA
K14-108 ŠIMKIENĖ VITALIJA
K14-109 TAMOŠAITIENĖ ANICETA
K14-110 TONKŪNIENĖ BIRUTĖ
K14-111 VAIČIUVIENĖ ALDONA
K14-112 DOMARKIENĖ VIDA
K14-113 VAUPŠIENĖ FILOMENA
K14-114 VASILIAUSKIENĖ GENĖ
K14-115 VEČERSKIENĖ ONA
K14-116 VEČERSKIENĖ VIOLETA
K14-117 VENCKIENĖ SALOMĖJA AGOTA
K14-118 VĖLAVIČIENĖ GENOVAITĖ
K14-119 VYČIENĖ SIGITA
K14-120 ZABORIENĖ JANINA
K14-121 ZAKARAUSKAS BRONIUS
K14-122 ZAKARAUSKIENĖ IEVA BIRUTĖ
K14-123 ZDANAVIČIUS JONAS
K14-124 ZDANAVIČIENĖ ALEKSANDRA
K14125 ŽUKAUSKIENĖ ADELĖ
K14126 ŽUKAUSKIENĖ NIJOLĖ
K14-127 KAZYS GALDIKAS
K14-128 SOKOLOVA MARIJA
K14-129 REMEIKIENĖ BIRUTĖ-MARIJA
K14-130 BLIŠKEVIČIENĖ IRENA
K14-131 BLUŠKEVIČIUS IGNAS
K14-132 STANIULIS KĘSTUTIS
K14-133 VEČERSKIENĖ MARYTĖ
K14-134 LOPATA MEČISLOVAS
K14-135 DAUKINTIENĖ REGINA
K14-136 ŠEPUTIENĖ REGINA
K14-137 BRUŽIENĖ ONUTĖ
K14-138 STONKIENĖ MILDA
K14-139 GLIOŽERIENĖ JUDITA

Vasario 16-osios g. 6, Palanga