Menų fakultetas

Menų fakultetas

PALANGOS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA
PALANGOS TREČIOJO AMŽIAU UNIVERSITETAS
MENŲ FAKULTETAS  2016-2017 m.m

Pažymėjimo Nr. Vardas, pavardė
M14-1 ANTUŠIENĖ VIRGINIJA
M14-2 BALIUKEVIČIŪTĖ ONA
M14-3 BAUBLIENĖ JADZĖ
M14-4 SKRIPKAUSKIENĖ REGINA
M14-5 MATIUŠONOKIENĖ  STASĖ
M14-6 BUBLIAUSKIENĖ ZITA
M14-7 ELIJOŠIENĖ DALIA
M14-8 GALKUVIENĖ STEFANIJA
M14-9 GINEITIENĖ LIUCIJA
M14-10 ENDZINIENĖ ADELĖ
M14-11 ŠILINGIENĖ RASA
M14-12 JUCIUVIENĖ IRENA
M14-13 KAZENKOVA JEVDOKIJA
M14-14 KAZLAUSKIENĖ LAIMA
M14-15 ILGAUSKIENĖ ELĖ
M14-16 KRIKŠČIONAITIENĖ JADVYGA
M14-17 LIEBUTĖ MARIJA
M14-18 LIEPIENĖ ONA JOVITA
M14-19 MOTUŽIS ROMUALDAS
M14-20 NAVERDAUSKIENĖ ALDONA
M14-21 PALIŠAITIENĖ ELENA
M14-22 BAJARSKIENĖ ONA
M14-23 PETRAUSKIENĖ MARYTĖ
M14-24 PIELIKIENĖ BIRUTĖ MARIJA
M14-25 PODIENĖ ONA AKVALINA
M14-26 RUMBAVIČIENĖ ELEONORA SABINA
M14-27 RUSECKIENĖ RUSNĖ
M14-28 SAKALIENĖ ALBINA VIKTORIJA
M14-29 SKURDAUSKIENĖ ANGELĖ
M14-30 PAKŠTAITIENĖ VIDA JANINA
M14-31 STONYS KĘSTUTIS
M14-32 ŠALTMERIENĖ IRENA
M14-33 ŠUKIENĖ GIEDRĖ
M14-34 TAMOŠAITIS VACYS
M14-35 VAINIENĖ REGINA
M14-36 VILČINSKIENĖ NIJOLĖ
M14-37 PLUKĖ NIJOLĖ
M14-38 GLADKAUSKIENĖ DAIVA
M14-39 MAŽEIVAITĖ ANELĖ
M14-40 GAUBIENĖ ANGELĖ
M14-41 BAŽIULIENĖ NIJOLĖ
M14-42 TEPER DALIA
M14-43 TURSKIENĖ JANINA

Vasario 16-osios g. 6, Palanga