Sveikatos fakultetas

Sveikatos fakultetas

PALANGOS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA
PALANGOS TREČIOJO AMŽIAU UNIVERSITETAS
SVEIKATOS  FAKULTETAS  2016-2017 m.m

Pažymėjimo Nr. Vardas, pavardė
S14-1 AKMENSKIENĖ ALDONA
S14-2 ALMINIENĖ VIDA
S14-3 SMILGEVIČIENĖ GENĖ
S14-4 BAJORAS RIMANTAS
S14-5 SADAUSKIENĖ JUDITA
S14-6 BLADŽIUVIENĖ ODETA
S14-7 NARMONTIENĖ JOLANDA
S14-8 PETKUS STANISLOVAS
S14-9 BOBELIENĖ ALDONA
S14-10 BUTKIENĖ PETRONĖLĖ
S14-11 ČERNIAUSKIENĖ STEFANIJA
S14-12 ČESNAVIČIENĖ IRENA
S14-13 SMILGEVIČIUS DANIELIUS
S14-14 DEJIENĖ ALEKSANDRA
S14-15 DILIENĖ IRENA VITALIJA
S14-16 DRAKŠAS KLEMENSAS ALGIRDAS
S14-17 FULTINAVIČIENĖ NIJOLĖ
S14-18 VAITKUVIENĖ JANINA
S14-19 GASIŪNIENĖ SILVIJA
S14-20 GASPAROVIČIENĖ EUGENIJA
S14-21 GEDVILIENĖ VERONIKA
S14-22 GLIOŽERIENĖ PRANCIŠKA
S14-23 GRICIUS STASYS EDMUNDAS
S14-24 BERTULIENĖ VIRGINIJA
S14-25 INDRIOŠIENĖ ALINA
S14-26 JANAUSKIENĖ PETRONĖLĖ
S14-27 JANUŠAUSKIENĖ BIRUTĖ BRONĖ
S14-28 JUCEVIČIENĖ VITALIJA MARIJA
S14-29 JUŠKEVIČIENĖ RAMUTĖ
S14-30 JUŠKEVIČIUS PETRAS
S14-31 SADAUSKAS VYTAUTAS
S14-32 KALNIETIS KĘSTUTIS
S14-33 VALUKYNIENĖ MARIJA
S14-34 SMILGEVIČIENĖ KAZIMIERA
S14-35 KIKALIENĖ GEDVYGA
S14-36 KNIEŽIENĖ PETRONĖLĖ
S14-37 KUISIENĖ DANĖ
S14-38 KUTRIENĖ VIOLETA
S14-39 LACVIKIENĖ OLGA
S14-40 LEPIENĖ DANUTĖ
S14-41 GAČIONIENĖ IRENA
S14-42 MARTIKAITIENĖ ELENA
S14-43 MARTUTAITIENĖ IRENA
S14-44 MIKALAUSKIENĖ VILIJA
S14-45 MILAŠIENĖ LIONĖ REGINA
S14-46 MONTRIMIENĖ ZITA
S14-47 NARMONTIENĖ VANDA
S14-48 NAVICKIENĖ JADVYGA VITALIJA
S14-49 NAVICKIENĖ JANINA
S14-50 KALINAUSKIENĖ ELYTĖ
S14-51 BARŠTYS JUOZAS
S14-52 PAKŠTIENĖ LIDA
S14-53 PEČIULIENĖ JANINA
S14-54 PETRAITIENĖ VIKTORIJA
S14-55 PIVORIŪNIENĖ DANĖ
S14-56 PUIKIENĖ ANGELIJA LAIMUTĖ
S14-57 ŽIŽNIAUSKIENĖ ELVYRA STANISLAVA
S14-58 BUIVYDIENĖ VIDA
S14-59 SAUDARGIENĖ GRAŽINA
S14-60 SENDRAUSKAS ADOLFAS
S14-61 SIMIENĖ DANUTĖ
S14-62 SIMONENKO JŪRATĖ
S14-63 SONGAILA ROMANAS
S14-64 SONGAILIENĖ ELENA
S14-65 STANKUVIENĖ LIONĖ
S14-66 STONIENĖ ONA
S14-67 SVETIKIENĖ BIRUTĖ
S14-68 ŠAKINIENĖ DANUTĖ
S14-69 ŠAKINIS KAZYS
S14-70 ŠAPALIENĖ ELENA
S14-71 ŠIAUČIUVĖNIENĖ AUDRONĖ
S14-72 ŠINICKIENĖ DALIA
S14-73 ŠIUŠIENĖ NIARUTĖ
S14-74 ŠIUŠYS ALOYZAS
S14-75 ŠOPAGIENĖ BIRUTĖ
S14-76 ŠULCIENĖ DANUTĖ
S14-77 ŠVERMICKIENĖ IRENA
S14-78 TIŠKUVIENĖ VIDA
S14-79 URBONIENĖ STANISLAVA
S14-80 ŪKANIENĖ ANGELINA
S14-81 VAINEIKIENĖ VERONIKA
S14-82 VAITILAVIČIENĖ VALERIJA
S14-83 VAIŠNORAS EDMUNDAS
S14-84 VAIŠNORIENĖ ZOFIJA
S14-85 VAMBUTIENĖ JANINA
S14-86 VAŠKIENĖ VANDA
S14-87 VIDAUSKIENĖ VALERIJA
S14-88 SKURVYDIENĖ ZITA
S14-89 VYTIENĖ MARIJONA
S14-90 VYŠNIAUSKIENĖ DANUTĖ
S14-91 KARČAUSKIENĖ ALDONA
S14-92 RUŠKIENĖ BRONĖ
S14-93 ZUBIENĖ ONA
S14-94 ŽALGIRIENĖ GRAŽINA
S14-95 ŽEBELIENĖ TERESĖ
S14-96 ŽUKAUSKIENĖ ONA
S14-97 ŽVIRGŽDIENĖ TERESĖ
S14-98 ŽVIRGŽDYS JUSTINAS
S14-99 RŪKIENĖ VIDA
S14-100 SKURVYDAS ANTANAS
S14-101 KUPSTIENĖ BIRUTĖ
S14-102 OŽELYTĖ ANASTAZIJA
S14-103 KANTAUSKAITĖ PAULYNA
S14-104 RAMONAITĖ MORTA-DANUTĖ
S14-105 PETRUTIENĖ ELĖ – NATALIJA
S14-106

S14-107

ŠLIMIENĖ LITA

BURBIENĖ LAIMUTĖ

S14-108 BAJORINIENĖ DALIUTĖ
S14-109 ARIENĖ VIKTORIJA
S14-110 DZIMIDIENĖ BIRUTĖ
S14-111 JANUŠKEVIČIENĖ ZITA
S14-112 RIZNIKIENĖ LINA
S14-113 TARVYDIENĖ IRENA
S14-114 GAUDUTIENĖ ONA
S14-115 LUNGYTĖ BIRUTĖ
S14-116 SKAUSMENIENĖ IRENA
S14-117 TARVYDIENĖ JOVITA
S14-118 KAUBRYS STASYS
S14-119 ŽUIKOVA NATALIJA
S14-120 CEMNOLONSKIENĖ JUSTINA
S14-121 ANUČIAUSKIENĖ NOJOLĖ
S14-122 RAUDYS ANTANAS
S14-123 VAIČIŪNAS ZIGMAS
S14-124 DRAVININKIENĖ ŽIBUTĖ
S14-125 GRIGALIŪNIENĖ GRAŽINA TERESĖ
S14-126 GRIGALIŪNAS BRONISLOVAS
S14-127 KIŠKUVIENĖ VIDA
S14-128 ŠEPUTIENĖ STASĖ
S14-129 PALUKORDIENĖ MARIJANA
S14-130 MASKAUSKIENĖ JANINA
S14-131 AUŠKALNIS IZIDORIUS
S14-132 BUČIENĖ ANICETA
S14-133 LUBIENĖ ANTANINA
S14-134 MASALSKAS JUSTINAS
S14-135 VIRŠILAS JUOZAS
S14-136 DIRVONSKIENĖ REGINA

Vasario 16-osios g. 6, Palanga