Darbo užmokestis

Palangos pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai pagalbos centro darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai bei priemokos) eurais neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius

2016 m.

2017 m.

I ketv.

II ketv. III ketv.

IV ketv.

Direktorius

1 1166 1210 1199 1201
Vyr. buhalteris

0,5

331 405 612 628
Metodininkas

1,5

697 926 980 812
Spec. pedagogas

1,5

737 908 1089 891
Psichologas

1

693 758 755 675
Socialinis pedagogas

0,25

141 150  236 119
Neurologas

0,25

 136  252 256 239

Kompiuterinės priežiūros specialistas

0,5 136 133 106 229

Vasario 16-osios g. 6, Palanga