Darbo užmokestis

Palangos pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai pagalbos centro darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai bei priemokos) eurais neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius

2016 m.

2017 m.

I ketv.

II ketv. III ketv.

IV ketv.

Direktorius

1 1166 1210
Vyr. buhalteris

0,5

331 405

Metodininkas

1,5

697 926

Spec. pedagogas

1,5

737 908

Psichologas

1

693 758

Socialinis pedagogas

0,25

141 150

Neurologas

0,25

 136  252

Kompiuterinės priežiūros specialistas

0,25 136 133

Vasario 16-osios g. 6, Palanga