Darbo užmokestis

Palangos pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai pagalbos centro darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai bei priemokos) eurais neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius

2017 m.

2018 m.

I ketv.

II ketv. III ketv.

IV ketv.

Direktorius

1 1279 1223
Vyr. buhalteris

0,5

567 491
Metodininkas

1,5

957 807
Spec. pedagogas

1,5

950 864
Psichologas

1,5

560 833
Socialinis pedagogas

0,25

156 124
Neurologas

0,25

 243  263

Kompiuterinės priežiūros specialistas

0,5 120 133

Vasario 16-osios g. 6, Palanga