Laimėtas Erasmus+ KA1 projektas. Pirmasis konsorciumo narių susitikimas

Palangos švietimo pagalbos tarnyba kartu su Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba ir Panevėžio rajono pedagogine psichologine tarnyba dalyvavo 2018 m. „Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo 1 pagrindinio veiksmo finansuojamų KA104 projektų konkurse dotacijai gauti. Konkursas buvo sėkmingas ir šiuo metu pradedamas įgyvendinti projektas „Švietimo darbuotojų kompetencijų tobulinimas įgyvendinant socialiai pažeidžiamų asmenų tėvystės įgūdžių mokymo programas“.

Projekto tikslas – didinti suaugusiųjų mokymo ir mokymosi kokybę, tobulinat darbuotojų, organizuojančių ir vykdančių tėvų švietimą, kompetencijas.

Pagal šį projektą visų trijų tarnybų darbuotojai dalyvaus kursuose Airijoje, kuriuose mokysis kaip paruošti ir vesti efektyvios tėvystės įgūdžių mokymo programą, pritaikytą nepilnoms šeimoms, šeimoms išgyvenančioms skyrybas, atkuriamosioms (pakaitinėms) šeimoms. Taip pat dalyvaus darbo stebėjimo vizite Danijoje, kurioje stebės, kaip dirbama ir kaip mokomi tėvai, kurie augina neįgalius vaikus.

Rugsėjo 28 d. įvyko pirmasis konsorciumo narių susitikimas, kurio metu buvo aptartos projekto veiklos, finansavimo galimybės planuojamų mobilumo programos rezultatų taikymo, sklaidos galimybės, dalyvių atrankos skaidrumo laikymosi principai ir kiti klausimai.

Po susitikimo kiekvienoje tarnyboje įvykdyta dalyvių atranka pirmajai veiklai. Į kursus Airijoje 2019 m. vasario 4-8 d. vyksta 6 dalyviai, po 2 iš kiekvienos tarnybos.