Tęsiant Erasmus+ KA1 projektą „Švietimo darbuotojų kompetencijų tobulinimas įgyvendinant socialiai pažeidžiamų asmenų tėvystės įgūdžių mokymo programas“, specialistai iš Palangos švietimo pagalbos tarnybos, Panevėžio rajono pedagoginės psichologinės tarnybos ir Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos vyko į Daniją pasisemti patirties, kaip dirbti su šeimomis, kurios augina neįgalius vaikus ir kaip motyvuoti tokias šeimas kreiptis pagalbos bei dalyvauti mokymuose.

Tai buvo naudinga ir informatyvi kelionė. Gavome galimybę susipažinti ne tik su organizuojamais tėvystės įgūdžių mokymais Danijoje, bet ir su specialiųjų poreikių vaikų ugdymo sistema, teikiama įvairia pagalba šeimoms, kurios augina neįgalius vaikus. Vizito metu aplankėme tris įstaigas. Šio projekto partnerius – Nacionalinį socialinių paslaugų departamentą, kuriame bendravome su specialistais apie projekto „Daugiau paramos šeimoms, auginančioms vaikus su negalia“ įgyvendinimą ir rezultatus. Šio projekto metu pagal „Steping Stones Triple P“ pozityvios tėvystės programą, skirtą specialiai tėvams, auginantiems neįgalius vaikus, buvo apmokyta 20 specialistų iš 5 Danijos savivaldybių, kurie dabar sėkmingai veda mokymus tėvams. Vienoje iš šių savivaldybių, Kolundborge, apsilankėme ir mes. Turėjome galimybę pamatyti kaip vykdomas specialiųjų poreikių vaikų priežiūra ir ugdymas, diskutavome apie tokių vaikų integracijos galimybes. Sužinojome, kad Danijoje į bendrojo lavinimo mokyklas šiuo metu integruojami tik vaikai su fizine negalia, žmonėms su protine negalia kiekvienoje savivaldybėje yra atskiri centrai, kuriuos sudaro slaugos darželis, specialiųjų poreikių vaikų mokykla ir centras suaugusiesiems su negalia. Taip pat pabendravome su savivaldybės specialistais, kurie veda tėvystės įgūdžių mokymus – kaip organizuojami mokymai, motyvuojami tėvai, kokia pagalba jiems teikiama. Trečią vizito Danijoje dieną aplankėme VIA Family komandą Kopenhagoje. Tai psichologų ir socialinių darbuotojų komanda, kuri teikia pagalbą šeimoms, vaikams, kurių vienas iš tėvų yra su protine negalia. Tai mokslinis tiriamasis projektas, kurio metu siekiama išsiaiškinti kiek tikslinga būtų finansuoti tokią pagalbą iš biudžeto lėšų ir įsteigti tokias komandas visose savivaldybėse.

Vizitų metu supratome, kad Danijoje vedamų tėvystės mokymų programos kruopščiai atrinktos, pagrindžiant pasirinkimą moksliniais tyrimais. Jos adaptuotos šalies kultūrai ir mentalitetui, taikomos nuosekliai ir metodiška bei orientuotos į realią pagalbą tėvams.