ŠALIES METODINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA „KARJERĄ KURKIME DRĄSIAI“

Konferencijos programa

Data: 2023-03-17

Vieta: Palangos kultūros ir jaunimo centras (Kurhauzas), Grafų Tiškevičių al. 1, Palanga

Konferencijos kaina (su pietumis): 30 Eur. Jeigu reikalinga išankstinė sąskaita, kreiptis el. paštu lina.urbanaviciute@palangosspt.lt

Registracija į konferenciją vykdoma per elektroninių renginių registracijos sistemą „Semi+“.

Konferencijos dalyviai: direktorių pavaduotojai ugdymui, karjeros specialistai, dalykų mokytojai, klasių vadovai.

Konferencijos tikslas: pasidalinti gerąja patirtimi profesinio orientavimo srityje ir sukurti erdvę direktorių pavaduotojams ugdymui, karjeros specialistams, dalykų mokytojams bei klasių vadovams bendradarbiauti.

Konferencijos uždaviniai:

  • Aptarti profesinio orientavimo būdus ir metodus, padedančius mokiniams sėkmingiau plėtotis asmenines ir profesines kompetencijas, lengviau adaptuotis nuolat besikeičiančiame pasaulyje ir patraukliau mokytis.
  • Užtikrinti metodinį ir dalykinį karjeros specialistų bendradarbiavimą.
  • Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja darbo patirtimi.

Konferencijos organizatoriai: Lietuvos karjeros specialistų asociacija (LKSA).

Išsamesnė informacija teikiama:

el. paštu info@lksa.lt  arba telefonu +370 658 00387