Švietimo ir mokslo ministerija akreditavo GĮMD ir ĮU Nacionalines programas. Dalinamės akredituotų nacionalinių programų „Gyvenimo įgūdžių mokomojo dalyko įgyvendinimas pagrindiniame ugdyme“ ir „Įtraukusis ugdymas universalaus dizaino ugdymuisi prieigoje“ pristatymais.

„Gyvenimo įgūdžių mokomojo dalyko įgyvendinimas pagrindiniame ugdyme“
„Įtraukusis ugdymas universalaus dizaino ugdymuisi prieigoje“