Palangos švietimo pagalbos tarnybai iki 2027 m. suteikta „Erasmus“ akreditacija suaugusiųjų švietimo srityje! Tai įrodo jog atitinkame Europos Komisijos keliamus standartus, turime mobilumo veiklų ilgalaikę įgyvendinimo viziją ir esame pajėgūs organizuoti kokybiškas mobilumo mokymosi tikslais veiklas.

Tarnybos strateginiame plane esame nusimatę stiprinti mokinių, tėvų, mokytojų teigiamas nuostatas į įtrauktį švietime, didinti mokinių, turinčių SUP ir psichologinių problemų, ugdymo(si) veiksmingumą. Matome poreikį formuoti teigiamas tėvų bendruomenės nuostatas į įtraukųjį ugdymą, šioje srityje bendradarbiauti su ugdymo įstaigomis atliepiant jų poreikius pasirengti, įgyvendinti įtraukųjį ugdymą. Todėl, pasinaudodami programos „Erasmus+“ teikiamomis galimybėmis, kelsime mūsų darbuotojų kvalifikaciją šioje srityje, kuri leis teikti veiksmingesnę pagalbą konsultuojant bei sprendžiant įtraukties situacijas, o besimokantiems tėvams sudarysime galimybes dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoje ir suaugusių besimokančių asmenų grupinio mobilumo veikloje.