Palangos miesto psichologų ir socialinių pedagogų metodinio būrelio narės 2024 m. gegužės 24 d. dalyvavo edukacinėje išvykoje į Vilniaus Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrių ir terapinio ugdymo centrą „Aplink“.

Terapinio ugdymo centrą „Aplink“ pristatė jo vadovė, socialinė darbuotoja bei šio centro įkūrėja. Pasak vadovės, šis centras yra vienintelis Lietuvoje. Centre teikiama pagalba vaikams, šeimoms ir specialistams. Šis centras yra skirtas elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems vaikams bei tiems, kurie susiduria su sunkumais. Čia teikiamos įvairios paslaugos, vaikai gali mokytis ir gauti paramą. Centras siekia padėti vaikams įveikti iššūkius ir gerinti savo gyvenimo kokybę.

Vilniaus Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriuje susitikimo metu specialistai pristatė skyriaus veiklas, metodines priemones, supažindino su šio skyriaus teikiamomis paslaugomis. Skyrius teikia nemokamas konsultacijas, metodines rekomendacijas ir organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius. Šio skyriaus psichologė bei socialinė pedagogė teigė, kad jų tikslas yra didinti įvairiapusių raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymosi veiksmingumą teikiant metodinę, konsultacinę ir švietimo pagalbą pedagogams, švietimo pagalbos specialistams ir tėvams. Į Vilniaus Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrių vaikai priimami iš visos Lietuvos.

Palangos miesto ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistės džiaugėsi galimybe dalyvauti šioje edukacinėje išvykoje. Visos patirtys, metodinės priemonės, kuriomis pasidalino dviejų įstaigų specialistai, bus labai naudingos dirbant su vaikais bei jų tėvais.