Gegužės 28 d. Palangos švietimo pagalbos tarnyboje ir ugdymo įstaigose lankėsi Skuodo rajono mokyklų švietimo pagalbos specialistai. Susitikimo metu specialistams buvo pristatyta Palangos švietimo pagalbos tarnybos veikla ir tinklaveika Palangos miesto savivaldybėje teikiant švietimo pagalbą. Diskusijų metu kalbėta apie įtraukties švietime iššūkius ir galimybes, ugdymo įstaigose įgyvendinamų prevencinių programų veiksmingumą. Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ ir Palangos „Baltijos“ pagrindinėje mokykloje svečiai apžiūrėjo edukacines erdves, aptarė švietimo pagalbos specialistų veiklos ypatumus ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ir komandinį darbą bendrojo ugdymo mokykloje įtraukties kontekste.