Socialinė pedagogė

Inga Vaitkienė

Inga Vaitkienė

Socialinė pedagogė

2004 m. Vilniaus Pedagoginis universitetas, edukologijos bakalauro laipsnis ir socialinio pedagogo kvalifikacija.
2007m. Vilniaus Pedagoginis universitetas, edukologijos magistro laipsnis.

Siekdamas vaiko, mokyklos, tėvų gerovės ir saugumo socialinis pedagogas:

  • įvertina vaiko soacialines problemas bei poreikius – renka informaciją, analizuoja, daro išvadas;
  • konsultuoja, pataria, skatina, padeda adaptuotis vaikams ir jų šeimoms;
  • planuoja, organizuoja ir dalyvauja socialinės pagalbos teikimo vaikui procese;
  • informuoja švietimo įstaigos administraciją, pedagogus, kitus specialistus apie probleminę situaciją, nepažeidžiant konfidencialumo;
  • numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti;
  • atstovauja, gina vaiko interesus;
  • informuoja, aiškina, veda mokymus socialinio ugdymo klausimais.

Jūratės g. 11, Palanga