Specialioji pedagogė

Daiva Malakauskienė

Daiva Malakauskienė

Specialioji pedagogė

1994 m. – Klaipėdos universitetas, Bakalauro laipsnis, Ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogas.
1998 m. – Šiaulių universitetas, Bakalauro laipsnis, Specialusis pedagogas, logopedas

 • Atlieka pedagoginį vaiko įvertinimą, konsultuoja vaikus, tėvus, pedagogus specialiojo ugdymo klausimais.
 • Vertina ikimokyklinio amžiaus vaikų kompetencijų atitikimą amžiui.
 • Vertina akademinių pasiekimų lygį, atitikimą ugdymo programoms.
 • Kartu su komanda parengia vertinimo išvadą, rekomenduoja ugdymo programą.
 • Rengia rekomendacijas pedagogams dėl tolimesnio darbo su moksleiviu.
 • Konsultuoja tėvus, kaip namuose padėti vaikui.
 • Rekomenduoja ugdymo įstaigą, kurioje vaikui gali būti suteikiama specialioji pedagoginė pagalba.
 • Teikia metodinę pagalbą mokykloms.
 • Konsultuoja pedagogus pritaikytų ir individualizuotų programų rengimo klausimais.
 • Konsultuoja specialiuosius pedagogus dėl specialių darbo būdų taikymo.
 • Konsultuoja mokyklų vaiko gerovės komisijas (VGK) dėl organizacinių klausimų, dokumentacijos pildymo.
 • Veda seminarus, skaito pranešimus specialiojo ugdymo klausimais.
 • Renka duomenis apie specialiųjų poreikių moksleivius Palangos miesto ugdymo įstaigose.

Į specialųjį pedagogą kreipiasi:

Tėvai:

 • Kai vaikui nesiseka mokykloje;
 • Kai reikia patarimo dėl mokyklos pasirinkimo (dėl specialiosios ar bendrojo lavinimo ugdymo institucijos);
 • Kai reikia konsultacijos dėl galimybių gauti vaikui specialistų pagalbą mokykloje.

Pedagogai:

 • Dėl pedagoginio moksleivio vertinimo;
 • Dėl pritaikytų ir individualizuotų programų rengimo;
 • Dėl VGK dokumentacijos pildymo;
 • Dėl specialių darbo būdų taikymo;
 • Dėl moksleivio konsultavimo PPT;
 • Dėl mokyklos ir PPT specialistų bendradarbiavimo;
 • Dėl metodinės pagalbos (paskaitų, seminarų).

Jūratės g. 11, Palanga