Vaikų, paauglių psichiatrė

Banga Nastopkaitė

Banga Nastopkaitė

Vaikų, paauglių psichiatrė

1995 m. baigė pediatrijos studijas ir įgijo gydytojos-pediatrės kvalifikaciją.Vilniaus universitetas Medicinos fakultetas
1998 m. baigė medicinos rezidentūros studijas ir įgijo gydytojos-vaikų, paauglių psichiatrės kvalifikaciją. Vilniaus universitetas Medicinos fakultetas

  • Teikia individualią ir grupinę pagalbą psichinių, emocinių ir psichosomatinių sutrikimų turintiems vaikams bei mokiniams.
  • Nustato vaiko asmenybės raidą trikdančius veiksnius, psichikos ar asmenybės sutrikimo priežastis.
  • Atpažįsta neurotinių asmenybės sutrikimų (pvz., fobijas, atsiskyrimo, socialinį ir kt. nerimą, adaptacijos sutrikimus ir kt.) priežastis ir  padeda įveikti jų pasekmes.
  • Atpažįsta psichogenines somatinių sutrikimų (pvz., tikai, mikčiojimas, enurezė, enkoprezė, virškinimo, valgymo sutrikimai ir kt.) priežastis ir padeda  įveikti jų pasekmes.
  • Efektyviai padeda išnaudoti vaiko prigimtinius asmenybės turimus resursus kliento psichinės sveikatos formavimui ir palaikymui, gyvenimo problemų sprendimui.
  • Konsultuoja tėvus (globėjus) ir pedagogus dėl mokinių (vaikų) psichikos sveikatos problemų. Trumpalaikė psichiatrinė pagalba gali būti teikiama vaiko tėvams, jeigu jų asmeninės traumos turi neigiamos įtakos vaiko psichosocialiniam vystymuisi.
  • Teikia informaciją apie psichinės sveikatos turinčių asmenų poreikius ir jų tenkinimą suinteresuotoms institucijoms ar asmenims, susijusiems su mokinio ugdymu (gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą).

Jūratės g. 11, Palanga