Darbo užmokestis

Palangos švietimo pagalbos tarnybos vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai bei priemokos) eurais neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas

Etatų

skaičius

2020 m. 2021 m

III ketv.

Direktorius

1

1955

2065

Vyr. buhalteris

0,5

1142

1011

Metodininkas

2

1409

1540

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

1588

1655

Spec. pedagogas

1,5

1654

850

Psichologas

2

1579

1570

Socialinis pedagogas

0,25

259

285

Neurologas

0,25

394

387

Kompiuterinės priežiūros specialistas

0,5

258

299

Meistras

0,5

387

504

Sargas

3 782

762

Valytojas

2,2 632

562