Darbo užmokestis

Palangos pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai pagalbos centro darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai bei priemokos) eurais neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas

Etatų

skaičius

2020 m. 2021 m

II ketv.

Direktorius

1

1955

2046

Vyr. buhalteris

0,5

1142

1059

Metodininkas

2

1409

1952

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

1588

1650

Spec. pedagogas

1,5

1654

845

Psichologas

1,5

1579

1588

Socialinis pedagogas

0,25

259

345

Neurologas

0,25

394

412

Kompiuterinės priežiūros specialistas

0,5

258

298

Meistras

0,5

387

517

Sargas

3 782

827

Valytojas

2,2 632

629