Darbo užmokestis

Palangos švietimo pagalbos tarnybos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais:

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų

skaičius

2023 m. 2023 m.
III ketv. IV ketv.
Direktorius 1 2973 2973
Vyr. buhalteris 1 1256 1256
Metodininkas 2 2005 2005
Direktorius pavaduotojas ūkio reikalams 1 2492 2492
Logopedas 1 1266 1266
Spec. Pedagogas 1 2259 2259
Psichologas 1 2523 2523
Socialinis pedagogas 1 502 502
Neurologas 1 471 471
Kompiuterinės priežiūros specialistas 1 471 471
Raštinės administratorė 1 1557 1557
Valytojas 3 840 840
Aplinkos tvarkytojas 1 420 420
Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas 1 1246 1246

 

Jūratės g. 11, Palanga