Darbo užmokestis

Palangos pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai pagalbos centro darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai bei priemokos) eurais neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas

Etatų

skaičius

2019 m. 2020 m

IV ketv.

Direktorius

1

1845

1955

Vyr. buhalteris

0,5

937

1142

Metodininkas

2

1264

1409

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

1285

1588

Spec. pedagogas

1,5

1388

1654

Psichologas

1,5

1557

1579

Socialinis pedagogas

0,25

259

276

Neurologas

0,25

342

394

Kompiuterinės priežiūros specialistas

0,5

198

258

Meistras

0,5

376

387

Sargas

3 734

782

Valytojas

2,2 524

632