Darbo užmokestis

Palangos švietimo pagalbos tarnybos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais:

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių

skaičius

2021 m. 2022 m
III ketv.
Direktorius 1 2076 2652
Vyr. buhalteris 1 1045 1102
Metodininkas 2 1552 1636
Direktorius pavaduotojas ūkio reikalams 1 1663 1891
Logopedas 1 880 1129
Spec. Pedagogas 1 1576 2016
Psichologas 2 1741 2253
Socialinis pedagogas 1 312 446
Neurologas 1 374 413
Kompiuterinės priežiūros specialistas 2 302 326
Raštinės administratorė 1 0 1195
Valytojas 1 642 730