Darbo užmokestis

Palangos pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai pagalbos centro darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai bei priemokos) eurais neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas

Etatų

skaičius

2019 m. 2020 m

I ketv.

Direktorius

1

1845

1944

Vyr. buhalteris

0,5

937

1093

Metodininkas

2

1264

1400

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

1285

1554

Spec. pedagogas

1,5

1388

1810

Psichologas

1,5

1557

1503

Socialinis pedagogas

0,25

259

274

Neurologas

0,25

342

401

Kompiuterinės priežiūros specialistas

0,5

198

253

Meistras

0,5

376

394

Sargas

3 734

772

Valytojas

2,2 524

557

Vasario 16-osios g. 6, Palanga