Darbuotojai

Vilma Želvienė

Vilma Želvienė

Direktorė

1995 m. – Šiaulių pedagoginis institutas, Bakalauro laipsnis, Pradinių klasių mokytoja.
2008 m. – Šiaulių universitetas, Bakalauro laipsnis, Specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija.
Jurgita Brazauskienė

Jurgita Brazauskienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

2005 m. Kauno kolegija. Administratoriaus kvalifikacija.

Pareigybės aprašymas

 

Dr. Lina Urbanavičiūtė

Dr. Lina Urbanavičiūtė

Metodininkė

2006 m. Kauno technologijos universitetas, Technologijos mokslų daktaro laipsnis. 15 metų pedagoginis stažas universitete

Pareigybės aprašymas

Daiva Malakauskienė

Daiva Malakauskienė

Specialioji pedagogė

1994 m. – Klaipėdos universitetas, Bakalauro laipsnis, Ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogas.
1998 m. – Šiaulių universitetas, Bakalauro laipsnis, Specialusis pedagogas, logopedas

Pareigybės aprašymas

Danguolė Petrauskienė

Danguolė Petrauskienė

Logopedė

1997 m.  – Klaipėdos universitetas, edukologijos bakalauro laipsnis, vaikų auklėtojos – pradžios mokyklos mokytojos profesinė kvalifikacija.
1999 m. – Klaipėdos universitetas, edukologijos magistro laipsnis
2007 m. – Šiaulių universitetas, edukologijos bakalauro laipsnis, specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija, specializacija – logopedija.
 
Inga Vaitkienė

Inga Vaitkienė

Socialinė pedagogė

2004 m. Vilniaus Pedagoginis universitetas, edukologijos bakalauro laipsnis ir socialinio pedagogo kvalifikacija.
2007m. Vilniaus Pedagoginis universitetas, edukologijos magistro laipsnis.

Pareigybės aprašymas

Vilma Kalninienė

Vilma Kalninienė

Psichologė

1989 m. Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas, psichologijos specialybė.

Pareigybės aprašymas

Banga Nastopkaitė

Banga Nastopkaitė

Vaikų, paauglių psichiatrė

1995 m. baigė pediatrijos studijas ir įgijo gydytojos-pediatrės kvalifikaciją.Vilniaus universitetas Medicinos fakultetas
1998 m. baigė medicinos rezidentūros studijas ir įgijo gydytojos-vaikų, paauglių psichiatrės kvalifikaciją. Vilniaus universitetas Medicinos fakultetas

Pareigybės aprašymas

Aldas Žolys

Aldas Žolys

Vyr. buhalteris

Ieva Kupčinskienė

Raštinės administratorė

2010 m. Vakarų Lietuvos verslo kolegija. Administratoriaus kvalifikacija.

Pareigybės aprašymas

Jūratės g. 11, Palanga