Projektai

Projektai

Projektas „Sporto inventoriaus ir įrangos įsigyjimas”

Sporto rėmimo fondo projektas_page-0001

                   Sporto rėmimo fondo logotipai sporto rėmimo logotipas

Erasmus+ EU Logo Colour-001

Erasmus+ KA1 projektas „Švietimo darbuotojų kompetencijų tobulinimas įgyvendinant socialiai pažeidžiamų asmenų tėvystės įgūdžių mokymo programas“

Konsorciumas, kurį sudaro trys neformalųjį suaugusiųjų švietimą vykdančios institucijos: Palangos švietimo pagalbos tarnyba, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba ir Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, įgyvendina mobilumo projektą, kurio tikslas – didinti suaugusiųjų mokymo ir mokymosi kokybę, tobulinat darbuotojų, organizuojančių ir vykdančių tėvų švietimą, kompetencijas.

Projekto uždaviniai:

 1. Patobulinti darbuotojų kompetencijas šiose srityse:
 • darbo su tėvais, priklausančiais socialiai pažeidžiamų asmenų grupėms, t.y. šeimos, kuriose tėvai stokoja elementarių tėvystės įgūdžių, nepilnos šeimos, šeimos išgyvenančios skyrybas, atkuriamosios (pakaitinės) šeimos, neįgalius vaikus auginančios šeimos, srityje. Šių asmenų tėvystės įgūdžių mokyme;
 • suaugusiųjų mokymo ir mokymosi procesų organizavime: tėvystės įgūdžių mokymo programų rengimas ir vertinimas, dalyvių motyvavimo būdai.
 1. Stiprinti neformalųjį suaugusiųjų švietimą vykdančių įstaigų tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir plėsti tarptautinius ryšius.

Pagrindinės projekto veiklos:

 • Dalyvavimas One Family organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose Positive Parenting for Changing Families“
 • Efektyvios tėvystės įgūdžių mokymo programos, kuri yra adaptuota nepilnoms šeimos, šeimoms, išgyvenančioms skyrybas, atkuriamosioms (pakaitinėms) šeimoms, parengimas ir mokymų pagal šią programą organizavimas.
 • Dalyvavimas darbo stebėjimo vizite Nacionaliniame socialinių paslaugų departamente (National Board of Social Services) prie Vaikų ir socialinių reikalų ministerijos Danijoje.
 • Efektyvios tėvystės įgūdžių mokymo programos, kuri yra adaptuota šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus, parengimas ir mokymų pagal šią programą organizavimas.
 • Naujų programų ir mokymo veiklų įvertinimas, privalumų ir trūkumų aptarimas. Projekto rezultatų sklaida.

Projekto viešinimas

 1. Pirmasis konsorciumo narių susitikimas. Spausti čia
 2. Įspūdžiai iš kursų Airijoje. Spausti čia
 3. Pasidalijimas gerąja patirtimi su Palangos miesto savivaldybės Švietimo skyriaus, Vaiko teisių apsaugos skyriaus ir Soacialinių paslaugų centro specialistais, policijos bendruomenės pareigūne, mokyklų psichologais ir socialiniais pedagogais. Spausti čia
 4. 2019 m. rugsėjo 4 d. Švietimo centrų konferencijoje „Tarptautiniai projektai – galimybės suaugusiųjų švietimui ir poveikis bendruomenėms“, kuri vyko Telšiuose, skaitytas pranešimas apie projekto „Švietimo darbuotojų kompetencijų tobulinimas įgyvendinant socialiai pažeidžiamų asmenų tėvystės įgūdžių mokymo programas“ poveikį.
 5. Darbo stebėjimo vizitas Danijoje Spausti čia
 6. Straipsnis EPALE „Tėvystės mokymų dėmesio centre –šeimos specifiniai poreikiai“ Spausti čia

Projekto rezultatai

Palangos švietimo pagalbos tarnybos, Panevėžio rajono pedagoginės psichologinės tarnybos ir Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos specialistai parengė dvi adaptuotas efektyvios tėvystės įgūdžių mokymo programas, pagal kurias vedė mokymus tėvų grupėms trijose savivaldybėse.

Mokymų tėvams (globėjams) programa, skirta tėvams (globėjams) patiriantiems iššūkių – auginantiems vaikus nepilnose šeimose, išgyvenant skyrybas, į šeimą ateinant naujiems nariams, kitos tautos atstovams. Spausti čia

Mokymų tėvams (globėjams) programa, skirta tėvams (globėjams) auginantiems vaikus su negalia. Spausti čia

Šis projektas 2020 m. Švietimo mainų paramos fondo organizuojamame Kokybės konkurse tapo nugalėtoju.

erasmus_healthedu

Palangos švietimo pagalbos tarnyba, kaip projekto asocijuotas partneris, dalyvauja Erasmus+ KA2 projekte „Sveikatai palankios mitybos inovatyvaus mokymo metodologijos vystymas ir praktika ikimokykliniame ir pradiniame ugdyme“ („Innovative teaching methodology of health friendly nutrition development and practice in pre-primary and primary education (HealthEDU)“).

Projekto tikslas – formuoti vaikų, tėvų, mokymo įstaigų personalo sveikatai palankios mitybos įpročius, teigiamas nuostatas, ugdyti ir skleisti sveikos mitybos ir gyvensenos principus bei sąmoningumą visoje įstaigų bendruomenėje, įdiegti sveikatai palankius patiekalus vaikų valgiaraščiuose ir suformuoti teisingą valgymo kultūrą.

Daugiau informacijos apie projektą

Projekto nuoroda: http://healthedu.emundus.eu/home/

Projekto socialiniame tinkle (bendruomenės puslapyje): https://www.facebook.com/healtheducommunity

erasmus_nature

Palangos švietimo pagalbos tarnyba, kaip projekto asocijuotas partneris, dalyvauja Erasmus+ KA2 projekte „E-learning from Nature“ („E-mokymasis iš gamtos“), kuriuo siekiama gerinti mokinių mokymosi motyvaciją, pagrindinių įgūdžių įgijimą pasitelkiant kiek įmanoma efektyvius mokymo metodus, ypatingai per tiriamąsias veiklas, projektus, kurie skatina ir puoselėja požiūrį į daugiadiscipliniškumą ir tarpdiscipliniškumą, skatina mokymąsi tyrinėjant, skatina kūrybiškumą ir kritinį mąstymą, integruoja pagrindinių įgūdžių (matematinių, mokslinių/gamtos mokslų ir raštingumo) mokymą į kitus mokymosi dalykus, taip pat vysto geresnį pagrindinių ir universaliųjų įgūdžių teikimą ir vertinimą, skatina problemų sprendimu grindžiamą mokymąsi, inovatyvius požiūrius į technologijomis praturtintą mokymo aplinką.”

Šiame projekte dalyvauja Lietuvos mokyklų mokytojai, mokiniai, kurie kartu atlieka tiriamuosius eksperimentinius darbus, mokslinius tyrimus, kurie skatina:

– žinių įgijimą (mokomųjų dalykų turinine prasme) ir jų įsisavinimą per tiesioginį kontaktą su gamta, su aplinka, kurioje jie gyvena;

– problemų sprendimu grindžiamo mokymosi metodo realizavimą;

– naujų technologijų naudojimą mokyme/si;

– mokymosi metodo, kai mokomasi iš kolegų, t.y. vieniems iš kitų, (angl. peer-to-peer), pritaikymą, siekiant, kad besimokantieji būtų  motyvuoti ir noriai perduotų savo mokslinę patirtį (angl. know-how) besimokantiesiems, esantiems kitose Europos šalyse.

 Projekto nuoroda: http://enature.pixel-online.org

erasmus_positive

Palangos švietimo pagalbos tarnyba, kaip projekto asocijuotas partneris, dalyvauja Erasmus+ KA2 projekte „Profesinio mokymo specialistų kompetencijų ugdymas mokymui pozityvios tėvystės srityje“ („VET specialists competencies development in the field of positive parenting teaching (POSITIVE)“).

Projekto tikslas – įgalinti profesinio mokymo specialistus, dirbančius su paaugliais ir jaunomis šeimomis, mokyti pozityvios tėvystės, suvokti paauglio filosofinį auklėjimą, jo galimybių ir gebėjimų ugdymą.

Projekto nuoroda:  http://positiveproject.eu/lt/results/