Metodinė veikla

Palangos miesto savivaldybės mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinės veiklos organizavimo nuostatai
Palangos miesto savivaldybės mokytojų metodinių ir mokymo(si) priemonių pateikimo ir aprobavimo tvarka
Palangos miesto mokyklų metodinė taryba
  • 2020-2024 m. m. Palangos miesto mokyklų metodinė taryba (spausti čia)
  • 2019-2020 m. m. Palangos miesto mokyklų metodinė taryba (spausti čia)
  • 2018-2019 m. m. Palangos miesto mokyklų metodinė taryba (spausti čia)
  • 2017-2018 m. m. Palangos miesto mokyklų metodinė taryba (spausti čia)
Palangos miesto mokytojų metodinės veiklos ataskaitos
Formos

Jūratės g. 11, Palanga