Metodinė veikla

Palangos miesto savivaldybės mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinės veiklos organizavimo nuostatai

Palangos miesto mokyklų metodinė taryba

  • 2020-2024 m.m. Palangos miesto mokyklų metodinė taryba (spausti čia)
  • 2019-2020 m.m. Palangos miesto mokyklų metodinė taryba (spausti čia)
  • 2018-2019 m.m. Palangos miesto mokyklų metodinė taryba (spausti čia)
  • 2017-2018 m.m. Palangos miesto mokyklų metodinė taryba (spausti čia)

Palangos miesto mokytojų metodinės veiklos ataskaitos

Formos

Palangos miesto savivaldybės mokytojų metodinių ir mokymo(si) priemonių pateikimo ir aprobavimo tvarka