UTA savivaldybėje

Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui

 

Pasirengimas įtraukčiai

  • Įgyvendinta ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa „Įtraukusis ugdymas: kad svajonė taptų realybe“
  • Konferencija „Įtraukusis ugdymas: kad svajonė taptų realybe“
  • Tarnybos specialistų susitikimai su visų Palangos miesto ugdymo įstaigų VGK aptariant pasirengimą įtraukiajam ugdymui
  • Seminarai mokytojams „Mokinio su regos negalia įtraukiojo ugdymo(si) ypatumai“, „Darbas BU darželyje su SUP turinčiais vaikai BU grupėje. Struktūruotas ugdymas ir jo galimybės“
  • Tarnybos specialistų pranešimai tėvams Palangos lopšeliuose-darželiuose  „Įtraukusis ugdymas – kas tai?“ , „Pasirengimas mokyklai priešmokykliniame amžiuje. Specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas – pagalba vaikui“
  • Įgyvendinta ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa „Įtraukiojo ugdymo aktualijos ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“

 

Nuorodos

               

 

Susiję straipsniai

 

Jūratės g. 11, Palanga