Warning: A non-numeric value encountered in /home/palangosspt/domains/palangosspt.lt/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

Kvalifikacijos tobulinimas

Kvalifikacijos tobulinimas

Palangos švietimo pagalbos tarnyba siekia sudaryti miesto pedagogams galimybes tobulinti savo kvalifikaciją, nuolat atnaujinti ir gilinti metodines žinias, plėtoti profesinę kompetenciją. Atsižvelgiant į kintančios visuomenės poreikius, tarp jų – ir į poreikį mokytis visą gyvenimą, tarnyba vykdo neformalųjį suaugusiųjų švietimą.

PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

 • Tiriame pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikį Palangos mieste.
 • Organizuojame pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminarus, konferencijas, paskaitas, parodas ir kt.
 • Vykdome nuoseklią ir kryptingą mokytojų gerosios patirties sklaidą.
 • Dalyvaujame projektų rengimo ir vykdymo veikoje.
 • Organizuojame ir koordinuojame Palangos miesto pedagogų metodinę veiklą.
 • Bendradarbiaujame su kitomis respublikos švietimo ir pagalbos įstaigomis.

Kvalifikacijos tobulinimo programos formą galite rasti čia.

 

Dokumentai

 1. Mokytojo profesijos kompetencijų aprašas
 2. Dėl LR ŠMM ministro 2005-07- 21 įsakymo Nr.ISAK-1521 Dėl valstybinių (išskyrus aukštųjų ir aukštesniųjų) ir savivaldybių m-klų vadovų, jų pavaduotojų ugd.
 3. Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo
 4. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai
 5. Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto (išskyrus psichologą) veiklos vertinimo kriterijai ir procedūros
 6. Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto (išskyrus psichologą) duomenų anketos forma
 7. Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto (išskyrus psichologą) kvalifikacijos tobulinimo lentelės forma
 8. Pamokos vertinimo lentelės forma
 9. Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos bei kompetencijos įsivertinimo ir vertinimo lentelės forma
 10. Socialinio pedagogo veiklos ir kompetencijos įsivertinimo ir vertinimo lentelės forma
 11. Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos bei kompetencijos įvertinimo lentelės forma
 12. 2008-11-24-ISAK-3216(9)
 13. 2008-11-24-ISAK-3216(12)

Akredituotos kvalifikacijos tobulinimo programos

 • Informacija ruošiama

Palangos ŠPT kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimo tvarka

Vasario 16-osios g. 6, Palanga