Veikla

Palangos švietimo pagalbos tarnyba – įstaiga, kurios pagrindinė veikla – teikti psichologinę, informacinę pagalbą vaikams, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą asmenims iki 21 metų, reikiamą informacinę, konsultacinę pagalbą mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokytojams, taip pat vykdyti jiems skirtas kvalifikacijos tobulinimo programas.

Jūratės g. 11, Palanga