Warning: A non-numeric value encountered in /home/palangosspt/domains/palangosspt.lt/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

Apie ŠPT

Palangos pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras įsteigtas 2005 m. vasario 24 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-15 „Dėl Palangos pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro steigimo“.

VEIKLOS SRITIS – Pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai.

TARNYBOS VIZIJA

Moderni, informacinė, besimokanti kompetentingų specialistų komanda, efektyviai padedanti miesto švietimo įstaigų bendruomenei, bendradarbiaujanti su kitomis analogiškomis institucijomis.

TARNYBOS MISIJA

Būti pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai institucija, realizuojančia savo veikloje humaniškąsias vertybes, teikiančia prieinamą, profesionalią, įvairiapusę ir veiksmingą psichologinę, specialiąją pedagoginę pagalbą, tenkinančią pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, skleidžiančią gerąją pedagogų darbo patirtį.

VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 • Teikti psichologinę, specialiąją pedagoginę, informacinę, metodinę pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai.
  • Teikti specialiąją pedagoginę psichologinę pagalbą.
  • Vykdyti šviečiamąją veiklą specialiojo ugdymo klausimais.
 • Tobulinti pedagogų profesinę kvalifikaciją, vykdyti mokytojų gerosios patirties sklaidą.
  • Plėtoti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo galimybių įvairovę.
  • Vykdyti nuoseklią ir kryptingą mokytojų gerosios patirties sklaidą.
  • Nustatyti kvalifikacijos tobulinimo renginių grįžtamojo ryšio efektyvumą.
  • Kurti naujas mokymosi aplinkas, ieškant naujų finansavimo šaltinių.
  • Diegti informacines technologijas, tobulinant pedagogų kvalifikacijos kėlimo procesą.
 • Kelti darbuotojų profesinę kvalifikaciją, plėtoti bendradarbiavimo ryšius.

Vasario 16-osios g. 6, Palanga