Grupė specialistų iš Palangos švietimo pagalbos tarnybos, Panevėžio rajono pedagoginės psichologinės  tarnybos ir Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos neseniai viešėjo Airijoje ir dalyvavo One Falmily organizuojamuose kursuose „Positive Parenting for Changing Families“ Dubline. Tokia galimybė atsirado laimėjus finansavimą Erasmus+ KA1 projektui „Švietimo darbuotojų kompetencijų tobulinimas įgyvendinant socialiai pažeidžiamų asmenų tėvystės įgūdžių mokymo programas“.

Kelionės patirtys labai naudingos ir įvairiapusės.  Turėjome  puikią galimybę susipažinti su pagalbos, paramos vaikams ir šeimoms Airijoje ypatumais. Organizacijos One Family, kurioje vyko mokymai, vienas iš misijos akcentų  – dėmesys šiuolaikinės tėvystės iššūkius patiriantiems asmenims. Kursų lektorės  pastebėjo būtinybę atsižvelgti į modernios visuomenės pokyčius, pripažinti kiekvienos šeimos unikalumą. Susipažinome  su kolegų airių vedama  mokymų programa, orientuota į paramą tėvams, kurie augina vaikus vieni, dalijasi tėvyste, patyrę ar išgyvena skyrybas, gyvena multikultūrinėje aplinkoje, taip pat ir tradicinėje šeimoje. Įsitraukdami į diskusijas, dirbdami porose, grupelėse, aptardami situacijas  išbandėme efektyvius grupinio darbo su tėvais metodus, kurie gali būti naudojami ir konsultuojant individualiai.  Itin naudinga buvo susipažinti, dalintis patirtimi  su kitomis mokymų dalyvėmis iš Airijos, dirbančiomis šeimos paramos organizacijoje, terapinėje bendruomenėje, šeimos mediacijos tarnyboje, mokyklos bendruomenės ryšių koordinavimo, socialinio darbo srityse.

Vizitų į Tallaght šeimos paramos organizaciją, Coolmine terapinę bendruomenę, pokalbių su kolegomis airiais metu patyrėme, kad skiriamas dėmesys kompleksiškai teikiamoms paslaugoms, apimančioms daugiau nei vieną sritį – socialinę, švietimo, ugdymo, sveikatos. Rūpinamasi kuo tiksliau įvertinti klientų poreikius, kad būtų gaunama juos tenkinanti tikslinga pagalba. Lankantis SWAN šeimos paramos organizacijos įstaigoje malonių įspūdžių patyrėme gavę holistinio gydymo paslaugų – galėjome rinktis akupunktūros, įvairių masažo specialistų  procedūras.

One Family vesti mokymai apie pagalbos tėvams organizavimą, grupės vedimo principus, metodus ir tėvų įtraukimą buvo naudingi profesine prasme. Galėsime panaudoti gautas žinias rengiamai, adaptuotai efektyvios tėvystės įgūdžių mokymo programai, papildomai įtraukiant  naujas temas, pvz. tokias kaip streso mažinimo būdai, atsipalaidavimo svarba.

Pasibaigus mokymų programai, turėjome unikalią galimybę dalyvauti tradiciniame keltų vakare su įspūdinga airiškų šokių ir dainų programa. Džiaugiamės, kad patobulinome ne tik profesines kompetencijas, bet ir savo anglų kalbos ir kitus, bendruosius įgūdžius, iš arčiau susipažinome su airiais ir jų tradicijomis, su politine ir švietimo sistema, užmezgėme draugiškus santykius su kitomis mokymų dalyvėmis iš Airijos.