Piešinys iš parodos „Velykinė fantazija. Pavasario improvizacijos“

Palangos miesto mokytojų balandžio mėnesį organizuotas parodas galite pasižiūrėti čia:

Dėlioju Palangą“

Paroda skirta Palangos prijungimo prie Lietuvos 100-mečiui paminėti. Apie savo mylimą miestą Jums pasakoja Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos ankstyvojo meninio ir pradinio dailės ugdymo klasių mokiniai.

Vadovė dailės mokytoja Gitana Dainiutė.

Kviečiame visus ateiti ir atrasti dėlionėje patį gražiausią pasakojimą!

Nuoroda į parodą – dėlionę:

Spausti čia

 „Velykinė fantazija. Pavasario improvizacijos“

Dailės skyriaus pradinio ugdymo 1 ir 2 klasės, pagrindinio ugdymo 1 klasės 1 grupės mokinių kūrybinių darbų paroda.

Vadovės dailės mokytojos Gitana Dainiutė ir Larisa Nikolajeva.

Nuoroda į parodą:

Spausti čia

„Šv. Velykų belaukiant“

Virtuali mokinių darbų paroda. Parodą pristatė Dana Danielienė –  auklėtoja metodininkė, Monika Afanasjevienė – vyr. auklėtoja

Nuoroda į parodą:

Spausti čia

„Kuo aš noriu būti užaugęs“

Virtuali mokinių darbų paroda. Parodą pristatė Alma Pronckūnienė – teatro vyr. mokytoja, Ramunė Grikštaitė – dailės mokytoja metodininkė, Osvaldas Valiukas – informacinių technologijų mokytojas ekspertas.

Nuoroda į parodą:

Spausti čia

„Velykiniai margučiai“

Palangos miesto pradinių klasių mokinių ir priešmokyklinių grupių vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, virtuali kūrybinių darbų paroda.

Parodą pristatė Ingrida Remeikienė – spec. pedagogė metodininkė ir Audronė Mažutienė – vyr. Logopedė.

Nuorodą į parodą:

Spausti čia

100-asis pavasaris Palangoje“

Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ mokytojų, ugdytinių ir jų tėvelių kūrybinių darbų paroda.

Parodą pristatė Žibutė Kubilienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Laima Zubienė – vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Birutė Kasparavičienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nuoroda į parodą:

Spausti čia