Su vaikais ir šeimomis dirbančių Palangos švietimo pagalbos tarnybos specialisčių profesinę kompetenciją stiprino ir grupių supervizijos, ir supervizorės apsilankymas tarnyboje.
Palangos švietimo pagalbos tarnybos specialioji pedagogė Daiva Malakauskienė ir psichologė Vilma Kalninienė, vedančios „Vaikų ir tėvų ryšio stiprinimo programos“ užsiėmimus, dalyvavo profesinės priežiūros (supervizijų) grupių susitikimuose. Juose patirtimi dalinosi įvairių sričių specialistai, įsitraukę į pagalbos mechanizmo vaikams ir šeimoms įgyvendinimą (projektą)  devyniose savivaldybėse. Projekto veiklas mūsų mieste koordinuoja Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Gina Mosteikytė.
Supervizijų metu specialistės turėjo galimybę analizuoti atvejus, su kuriais dirba, ieškoti sprendimų kilus sunkumams, teikti grįžtamąjį ryšį, gauti rekomendacijas dėl darbo. Profesinė priežiūra/supervizija padeda specialistams prisiminti sunkumus ir stresą keliančius išgyvenimus, kylančius dirbant su vaikais ir jų šeimomis. Savo patirties apmąstymas (refleksija) didina savo profesinio vaidmens suvokimą ir padeda priimti tinkamesnius sprendimus.
Puiki galimybė atnaujinti savo žinias ir įgūdžius, pasidalinti patirtimi, gauti patarimų buvo ir supervizorės Gražinos Anankienės apsilankymas Palangos švietimo pagalbos tarnyboje 2023 m. vasario mėn. pabaigoje. Supervizorė yra ne tik viena iš VšĮ „Šeimos santykių instituto“ parengtos „Vaikų ir tėvų ryšio stiprinimo programos“ autorių, bet ir praktikė, dirbanti su vaikų ir tėvų grupėmis. Gražina įsitraukė į tądien vykusius vaikų ir bendros (tėvų ir vaikų) grupių užsiėmimus, kaip dalyvė, po jų dalinosi įžvalgomis su grupių vedėjomis Daiva ir Vilma.