Projektai

Projektai

erasmus_healthedu

Palangos švietimo pagalbos tarnyba, kaip projekto asocijuotas partneris, dalyvauja Erasmus+ KA2 projekte „Sveikatai palankios mitybos inovatyvaus mokymo metodologijos vystymas ir praktika ikimokykliniame ir pradiniame ugdyme“ („Innovative teaching methodology of health friendly nutrition development and practice in pre-primary and primary education (HealthEDU)“).

Projekto tikslas – formuoti vaikų, tėvų, mokymo įstaigų personalo sveikatai palankios mitybos įpročius, teigiamas nuostatas, ugdyti ir skleisti sveikos mitybos ir gyvensenos principus bei sąmoningumą visoje įstaigų bendruomenėje, įdiegti sveikatai palankius patiekalus vaikų valgiaraščiuose ir suformuoti teisingą valgymo kultūrą.

Daugiau informacijos apie projektą

Projekto nuoroda: http://healthedu.emundus.eu/home/

Projekto socialiniame tinkle (bendruomenės puslapyje): https://www.facebook.com/healtheducommunity

erasmus_nature

Palangos švietimo pagalbos tarnyba, kaip projekto asocijuotas partneris, dalyvauja Erasmus+ KA2 projekte „E-learning from Nature“ („E-mokymasis iš gamtos“), kuriuo siekiama gerinti mokinių mokymosi motyvaciją, pagrindinių įgūdžių įgijimą pasitelkiant kiek įmanoma efektyvius mokymo metodus, ypatingai per tiriamąsias veiklas, projektus, kurie skatina ir puoselėja požiūrį į daugiadiscipliniškumą ir tarpdiscipliniškumą, skatina mokymąsi tyrinėjant, skatina kūrybiškumą ir kritinį mąstymą, integruoja pagrindinių įgūdžių (matematinių, mokslinių/gamtos mokslų ir raštingumo) mokymą į kitus mokymosi dalykus, taip pat vysto geresnį pagrindinių ir universaliųjų įgūdžių teikimą ir vertinimą, skatina problemų sprendimu grindžiamą mokymąsi, inovatyvius požiūrius į technologijomis praturtintą mokymo aplinką.”

Šiame projekte dalyvauja Lietuvos mokyklų mokytojai, mokiniai, kurie kartu atlieka tiriamuosius eksperimentinius darbus, mokslinius tyrimus, kurie skatina:

– žinių įgijimą (mokomųjų dalykų turinine prasme) ir jų įsisavinimą per tiesioginį kontaktą su gamta, su aplinka, kurioje jie gyvena;

– problemų sprendimu grindžiamo mokymosi metodo realizavimą;

– naujų technologijų naudojimą mokyme/si;

– mokymosi metodo, kai mokomasi iš kolegų, t.y. vieniems iš kitų, (angl. peer-to-peer), pritaikymą, siekiant, kad besimokantieji būtų  motyvuoti ir noriai perduotų savo mokslinę patirtį (angl. know-how) besimokantiesiems, esantiems kitose Europos šalyse.

 Projekto nuoroda: http://enature.pixel-online.org

erasmus_positive

Palangos švietimo pagalbos tarnyba, kaip projekto asocijuotas partneris, dalyvauja Erasmus+ KA2 projekte „Profesinio mokymo specialistų kompetencijų ugdymas mokymui pozityvios tėvystės srityje“ („VET specialists competencies development in the field of positive parenting teaching (POSITIVE)“).

Projekto tikslas – įgalinti profesinio mokymo specialistus, dirbančius su paaugliais ir jaunomis šeimomis, mokyti pozityvios tėvystės, suvokti paauglio filosofinį auklėjimą, jo galimybių ir gebėjimų ugdymą.

Projekto nuoroda:  http://positiveproject.eu/lt/results/

Vasario 16-osios g. 6, Palanga